februari 22

0 comments

Vilket test ska jag välja för mtDNA?

By DNA.business

februari 22, 2019


Fråga: Jag funderar på att testa mitt mtDNA (mödernelinjens DNA). Det verkar bara vara FTDNA som testar detta, men de har två nivåer av test. Vilket ska jag välja?

Svar: Det finns flera företag som testar mtDNA, men ingen gör det lika bra som FTDNA. Hos FTDNA kan mtDNA testas på två nivåer, ett enklare test och en fullständig analys. Det är endast den fullständiga, som kallas mtDNA FullSequence, som är intressant. Här ska jag visa varför:

MtDNA, som alltid ärvs från modern, finns i cellernas så kallade mitokondrier. Mitokondriens DNA är en liten ring med endast ca 16500 baspar (baspar är det som ibland i dagligt tal kallas "DNA-bokstäver").

Ringen av mitokondrie-DNA brukar delas in i tre ”regioner”, vilka kallas HVR1, HVR2 och Coding Region.

HVR1 och HVR2 är delar där det relativt ofta sker mutationer, medan mutationer i den del som kallas Coding Region sker betydligt mer sällan. Men Coding Region är alltså den klart största delen av mitokondriens DNA.

Det enklare mtDNA-testet hos FTDNA analyserar endast de två små delarna HVR1 och HVR2. Det innebär att det missar alla mutationer som finns i Coding Region. Därför kan man utifrån ett sådant test ofta bara avgöra vilken huvudgren av mtDNA-trädet som du tillhör, T ex att du tillhör haplogrupp ”U”.

För att få veta din kompletta haplogrupp, alltså vilken detaljerad kvist i trädet du tillhör (t ex "U5a2b4c6"), behöver du därför göra det fullständiga testet, mtDNA FullSequence.

Med resultatet från det testet blir ditt mtDNA fullständigt kartlagt. Det innebär att du kommer att vara med och upptäcka nya grenar i takt med att fler testar sig. Då ändras din haplogrupp och du kommer alltså att alltid ha den mest detaljerade grupp som går att få.

Fler möjligheter

Det är endast hos FTDNA du kan testa ditt fullständiga mtDNA. Men det finns andra tester som analyserar delar av mtDNA. Ett vanligt test hos företaget 23andMe ger dig en relativt detaljerad haplogrupp ”på köpet”. Men alla mutationer hittas inte av detta test, så du kommer inte längst ut i trädet och du kommer inte att kunna vara med och skapa nya grenar. Även ett test hos företaget Living DNA ger dig en relativt detaljerad haplogrupp, men med samma begränsningar som hos 23andMe.

Rekommendationen är därför att om du vill ta reda på din fullständiga haplogrupp och dessutom vill veta vilka andra testade som matchar dig och ditt mtDNA, så är det testet mtDNA FullSequence hos FTDNA som är det bästa.