Kan man testa sig hos ett bolag och föra över till andra?

Att bara behöva testa sig hos ett företag och sedan kunna föra över till andra, för att finnas med i flera databaser, låter nästan för bra för att vara sant. Och det är tyvärr lite för bra för att vara riktigt sant. Överföra är en jättebra möjlighet, men det fungerar inte från alla till alla. Låt oss därför reda ut var du kan testa dig och till vilka du sedan kan överföra dina resultat.Det finns fem stora databaser med DNA-testade. Dels hos de fyra testföretagen Family Tree DNA, MyHeritage, Ancestry och 23andMe. Och dels hos GedMatch, som inte säljer DNA-tester, men tar emot resultat från tester hos de olika bolagen.Så här ser det ut med överföringsmöjligheter mellan dessa fem databaser:

Gröna heldragna pilar visar var det går bra att föra över sitt resultat och få bra matchningar i den mottagande databasen. Streckade pilar visar var det visserligen går att överföra, men där du får mycket färre matchningar eller matchningar av lägre kvalitet i den mottagande databasen.

(Detta är det aktuella läget i januari 2019, vilket kan ändras då de olika företagen byter till nya analyschip med några års mellanrum)

Företag och överföringsmöjligheter

Family Tree DNA: Har ca 2 miljoner testade (varav vissa enbart Y-DNA eller mtDNA). Mycket god täckning i Norden och bra täckning i övriga Europa. Erbjuder även test av mitokondrie-DNA (mödernelinjen) och Y-DNA (fädernelinjen). Resultat kan överföras till MyHeritage utan några förluster och till Gedmatch.MyHeritage: Har 2,4 miljoner i sin databas. God täckning i Europa och Norden. Kräver ett löpande abonnemang för att kunna se och utnyttja alla DNA-verktyg. Om du däremot överför ditt resultat från ett annat företag till MyHeritage, kan du låsa upp tillgång till alla DNA-verktyg för en mindre avgift. Resultat kan överföras till Family Tree DNA utan några förluster och till Gedmatch.Ancestry: Har den största databasen med över 10 miljoner testade. Mycket god täckning i USA och på Brittiska öarna. Låg täckning i Norden och övriga Europa. Kräver ett löpande abonnemang för att kunna se och utnyttja alla DNA-verktyg. Resultat är möjliga att föra över till både FTDNA och MyHeritage, men då Ancestry använder en annan typ av analyschip (från april 2016), får du bara ca 20-25% av de matchningar du får genom att testa dig direkt hos de företagen. Gedmatch går också bra att föra över till.23andMe: Har 5 miljoner i sin databas. God täckning i USA och Europa. Erbjuder även test som inkluderar information om olika sjukdomsgener och hälsoaspekter. Resultat är möjliga att föra över till MyHeritage, men då 23andMe använder en annan typ av analyschip (från augusti 2017), får du bara en mindre mängd av de matchningar du får genom att testa dig direkt hos MyHeritage. Gedmatch går också bra att föra över till.Gedmatch: Har 1,2 miljoner testade i sin databas. Gör själva inga DNA-tester, men tar emot resultat från testade hos andra företag, som laddar upp sina resultat. På det sättet får man hos Gedmatch matchningar från flera företag. Gedmatch är en ”öppen” databas. Det innebär att ingen kan se ditt DNA, men vem som helst kan se dina DNA-matchningar och dina matchningars matchningar. Detta är något som bl a kan användas av polisen i jakten på grova våldsbrottslingar eller oidentifierade mordoffer.

Rekommendation

Om du endast vill testa dig hos ett företag och sedan få fler matchningar, genom att överföra till fler databaser, är min rekommendation att göra testet hos Family Tree DNA och sedan föra över till MyHeritage och/eller Gedmatch. Varför detta? Jo, Family Tree DNA är det enda företag där du kan fördjupa ditt test med test av Y-DNA (mannens Y-kromosom) och mtDNA (mitokondrie-DNA hos både kvinnor och män), för att undersöka släktens djupa ursprung över tusentals år. Därför är det smart att göra själva testet där för att sedan ha möjligheten att utöka ditt test med dessa intressanta tester.

Vad förs över?

Det som skickas över när du överför ditt resultat till ett annat företag är själva analysresultatet, rådata, från ditt DNA-test. Inga matchningar förs över utan den mottagande databasen använder ditt rådata för att jämföra och hitta matchningar i sin databas.

Fördjupning

Om varför överföring från Ancestry fungerar dåligt: Testing Strategy – Should I Test at Ancestry and Transfer to Family Tree DNA? | DNAeXplained – Genetic GenealogyFör riktiga DNA-nördar: The Benefits of Combining Your DNA Raw Data « Louis Kessler’s Behold Blog

Dela:

Fler inlägg

Mormors far var Neandertalare

DNA-tekniken gör framsteg efter framsteg. I förra veckan kom två vetenskapliga studier, där forskarna lyckats analysera rekordgammalt dna från förhistoriska människor. Och med en sådan

Din hjälp behövs!

Har du gjort ett DNA-test? Då kan du bidra med viktiga pusselbitar till svenska polisens arbete för att lösa grova våldsbrott! Följ instruktionerna nedan för

DNA-årskrönika 2019

2019 blev ett år då vi fick mer av allt, när det gäller DNA-släktforskningen. Alla testföretagen lanserade nya funktioner, antalet testade fortsatte att öka snabbt,

Vilket Y-DNA-test ska jag välja?

Fråga: Jag vill testa mitt Y-DNA, men det finns så många varianter av test. Vilken nivå ska jag välja? Svar: Y-DNA är ett spännande test,