Så tycker vi om att vårt DNA används som ledtrådar av polisen

Brottsbekämpande myndigheter har börjat använda släktforskarnas DNA-databaser för att hitta ledtrådar för att ringa in seriemördare och våldtäktsmän i så kallade ”kalla fall”, där förövaren inte kunnat hittas. Nu har en enkätundersökning gjorts i flera länder om vad släktforskarna tycker om detta. Drygt 600 personer har deltagit i undersökningen och resultatet ser ut så här.

Vi kan konstatera att DNA-släktforskarna i Sverige är överlägset mest engagerade i frågan i hela världen. Nästan hälften av svaren kommer nämligen från Sverige, dubbelt så många som från stora USA!

Vad tycker då släktforskarna om att deras DNA kan användas av polisen för att försöka ringa in en okänd förövare vid allvarliga våldsbrott?

Till att börja med måste vi vara noga med att påpeka att frågan bara handlar om DNA-data i den öppna databasen Gedmatch, dit släktforskare och andra frivilligt laddar upp sitt data. Testföretagens egna databaser kan polisen inte använda i dagsläget. Så här svarar släktforskarna på frågan om de känner sig komfortabla med att deras DNA i Gedmatch-databasen kan användas till detta.

Det är tydligt att den absoluta majoriteten är positiva till detta. Är det då någon skillnad i åsikten beroende på vilken typ av oidentifierad person som släktforskarnas DNA används för att hitta?

Här ser vi att de allra flesta anser att det är okej att använda deras DNA-data för att identifiera okända döda personer som hittas, att finna okända föräldrar till adopterade och att finna okända förövare i mordfall. Något färre tycker det är okej att söka fäder till donatorbarn och mindre än hälften ställer sig positiva till att deras DNA kan användas för att söka förövare i icke-våldsbrott.

Anser då släktforskarna att det behövs någon ny lagstiftning för att hantera polisens användning av släktforskarnas DNA? Här går åsikterna starkt isär, men de flesta har ingen åsikt i frågan.

Det är en intressant enkätundersökning som gjorts. Den visar att åsikterna är i stort sett likartade i olika delar av världen och att en mycket stor majoritet av släktforskarna är positiva till att deras DNA-resultat kan användas för dessa syften. I alla fall så länge polisen och andra endast kan komma åt de resultat som, av användarna, frivilligt laddats upp till den öppna databasen Gedmatch.

Dela:

Fler inlägg

Mormors far var Neandertalare

DNA-tekniken gör framsteg efter framsteg. I förra veckan kom två vetenskapliga studier, där forskarna lyckats analysera rekordgammalt dna från förhistoriska människor. Och med en sådan

Din hjälp behövs!

Har du gjort ett DNA-test? Då kan du bidra med viktiga pusselbitar till svenska polisens arbete för att lösa grova våldsbrott! Följ instruktionerna nedan för

DNA-årskrönika 2019

2019 blev ett år då vi fick mer av allt, när det gäller DNA-släktforskningen. Alla testföretagen lanserade nya funktioner, antalet testade fortsatte att öka snabbt,

Vilket Y-DNA-test ska jag välja?

Fråga: Jag vill testa mitt Y-DNA, men det finns så många varianter av test. Vilken nivå ska jag välja? Svar: Y-DNA är ett spännande test,