Om en person finns flera gånger i antavlan, har jag mer av den anans DNA?

Fråga: Bland mina anor har jag en person som är min ana 3 gånger om. Kan jag då anta att det är tre gånger högre chans att jag ärvt DNA från denna person?Peters svar: Varje barn ärver 50% av sitt autosomala DNA från var och en av sina föräldrar. Men detta innebär inte att barnet ärver exakt lika mycket från sina föräldrars föräldrar. Detta eftersom när mamman för över hälften av sitt DNA till barnet, är det en slumpmässig blandning av hennes föräldrars DNA. Likadant med det DNA som pappan för över till barnet.Det kan alltså slumpa sig så att barnet till exempel får 20% från mormor, 30% från morfar, 31% från farmor och 19% från farfar. Detta gör att när vi går 7 generationer eller mer bakåt i vår antavla, så börjar det finnas anor där som vi inte ärvt något DNA alls från. Ännu längre bakåt i antavlan finns det större och större luckor när det gäller anor som vi ärvt något DNA från. 12-13 generationer bakåt i antavlan är det bara var fjärde ana, som vi ärvt något DNA från. Av dina anor på 1500-talet har alltså tre av fyra inte lämnat några spår i ditt DNA.Men för att kunna besvara frågan, måste vi titta på hur mycket DNA vi i genomsnitt har ärvt från våra anor. Då ser det ut så här

Som du ser så minskar mängden DNA vi i genomsnitt ärver från en ana snabbt med antalet generationer. 7 generationer tillbaka bär du i genomsnitt på mindre än 1% av DNA från var och en av av dina anor. Men som sagt, det kan lika gärna var 0 eller 5%. Beroende på hur slumpen har fört vidare just denna anas DNA i varje generation fram till dig.Okej, så nu vet du hur stor del av ditt DNA som i genomsnitt kommer från varje ana. Nu till frågan. Vad händer om en ana finns flera gånger i din antavla, d v s att du härstammar från samma person via olika linjer, det som kallas ”anförlust”?Låt oss jämföra två antavlor:

Utan anförlust

I denna antavla finns inga anförluster, alla anor förekommer bara en gång. Hur mycket DNA du i genomsnitt borde ha ärvt från var och en av dem, t ex Anna Eriksdotter, stämmer med tabellen här ovan.

Med anförlust

I denna antavla förekommer Anna Eriksdotter på två ställen. Hon var gift två gånger och är både din farfars farmor och din morfars mormor. Då blir mängden DNA du kan ha ärvt från henne 50-100% högre än om Anna bara funnits en gång i din antavla.

Att Anna Eriksdotter finns två gånger i din antavla gör alltså att du i genomsnitt ärvt 50-100% mer av hennes DNA. Varför inte alltid dubbelt så mycket, kanske du undrar? Det beror på att Annas barn delvis ärver samma DNA från henne och att det DNA som kommer till dig via din far och din mor därför kan vara delvis samma.

Hur mycket högre chans blir det om hon förekommer tre gånger i antavlan? Det är en komplicerad sannolikhetsberäkning, som beror på hur släktskapen ser ut, så det ger vi oss inte in på. Det ger inte så mycket som tre gånger större chans, men vi kan slå fast att om en ana finns flera gånger i din antavla, så är chansen större att något av ditt eget DNA har ärvts från just den anan, än från en ana som bara finns en gång.Men kom alltid ihåg att du inte har ärvt DNA från alla dina anor längre bak i antavlan, så slumpen kan göra att du inte har något DNA alls från en ana på 1700-talet, trots att han eller hon finns flera gånger i din antavla.

Dela:

Fler inlägg

Mormors far var Neandertalare

DNA-tekniken gör framsteg efter framsteg. I förra veckan kom två vetenskapliga studier, där forskarna lyckats analysera rekordgammalt dna från förhistoriska människor. Och med en sådan

Din hjälp behövs!

Har du gjort ett DNA-test? Då kan du bidra med viktiga pusselbitar till svenska polisens arbete för att lösa grova våldsbrott! Följ instruktionerna nedan för

DNA-årskrönika 2019

2019 blev ett år då vi fick mer av allt, när det gäller DNA-släktforskningen. Alla testföretagen lanserade nya funktioner, antalet testade fortsatte att öka snabbt,

Vilket Y-DNA-test ska jag välja?

Fråga: Jag vill testa mitt Y-DNA, men det finns så många varianter av test. Vilken nivå ska jag välja? Svar: Y-DNA är ett spännande test,