Jag har testat två morbröder, men fått väldigt olika resultat. Hur kan det skilja så mycket?

Fråga: Jag har testat två morbröder, men fått väldigt olika resultat. Med den ene delar jag 2095 cM och med den andre bara 1470 cM. Hur kan det skilja så mycket?

Svar: Det finns slumpmässiga skillnader i vilket DNA som syskon ärver från sina föräldrar och ibland kan detta ge stora skillnader i matchning till och med mellan nära släktingar. Låt oss se hur det kan gå till.

Vårt DNA består av 23 kromosompar. Av dessa är det 22 par som jämförs i ett ”vanligt” DNA-test (ett så kallat autosomalt test, som till exempel Family Finder eller testet hos MyHeritage). Det 23:e paret är könskromosomerna, X och Y.

Vart och ett av de 22 kromosomparen ärvs på samma sätt, så vi nöjer oss med att i detalj titta på hur ett av dessa par ärvs. Varje kromosompar består av en kromosom från pappa och en kromosom från mamma. Det är därför ett barn ärver exakt hälften av sitt DNA från pappa och hälften från mamma.

Varje kromosom består egentligen av miljontals delar, men om vi förenklar det hela till att en kromosom har 20 bitar, så kan det se ut så här när din mamma och hennes två bröder har ärvt ett kromosompar från sina föräldrar:

De tre syskonens pappa har ett kromosompar bestående av en kromosom från sin pappa och en från sin mamma, alltså från syskonens farfar och farmor. Och syskonens mamma har ett kromosompar bestående av en kromosom från sin pappa och en från sin mamma, alltså från syskonens morfar och mormor.

De tre syskonen ärver en hel kromosom från pappa och en hel från mamma. Den kromosom som pappa lämnar över till barnet är en blandning av hans föräldrars DNA och på samma sätt är mammans kromosom en blandning av hennes föräldrars DNA. Blandningen blir olika varje gång, därför får barnen olika blandningar av sina far- och morföräldrars DNA.

Du (som är dotterdotter till mamman och pappan ovan) ärver sedan en hel kromosom från din mamma. Den kromosom du ärvt är en blandning av dina morföräldrars DNA, vilket kan bli som i bilden nedan. Du har även ärvt en hel kromosom från din pappa, men den kan vi låta vara vit, då den kommer från en helt annan släkt.

I detta exempel kan du se att du har ärvt mest DNA från din mammas morfar (rött) och minst från din mammas farfar (grönt). Men det kan vara en annorlunda blandning på de andra 21 kromosomerna.

Det är alltså väldigt mycket slumpmässig blandning i arvet av kromosomerna och det är detta som gör att även nära släktingar kan matcha varandra så olika. Låt oss se hur du matchar dina morbröder i det aktuella exemplet ovan:

Matchningen går till så att båda kromosomerna hos dig jämförs med båda kromosomerna hos den andre, eftersom analysen inte kan avgöra vilket DNA som kommer från pappa eller från mamma. Om något DNA är lika (samma färg) blir det en match.

När vi jämför dig med morbroder nummer 1, är dessa bitar lika: 4, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 15, 16, 19 och 20. Sammanlagt 11 bitar som är lika. Jämför vi istället med morbroder nummer 2, är dessa bitar lika: 9, 10, 14, 16. Alltså bara 4 bitar lika.

Trots att båda dina morbröder har DNA från samma mamma och pappa, kan matchningen alltså bli väldigt olika stor, beroende på vilken blandning de ärvt av sina far- och morföräldrars DNA. Samma slumpmässiga blandning sker på alla 22 kromosomparen och därför kan det bli så att du matchar en morbror med 2095 cM och en annan morbror med 1470 cM, trots att ni är lika nära släkt. 

För matchning med föräldrars syskon finns det dokumenterat att värdet kan ligga mellan 1349 cM och 2175 cM, så du och dina morbröders matchning är fullt normal.

Hur mycket matchar olika släktingar?

För att se vilka matchningsvärden som släktingar på olika avstånd kan ha, finns det en jättebra sammanställning i något som kallas ”Shared cM Project”. Där har man sammanställt statistik från mer än 30 000 olika kända släktskap, för att visa hur mycket matchande DNA som olika släktskap kan ge.

Siffrorna vid varje släktskap är först ett medelvärde för hur mycket man brukar matcha vid ett sådant släktavstånd. Därunder står sedan hur mycket man som minst kan matcha och hur mycket som man max kan matcha.

Använd gärna denna tabell när du funderar på vilket släktskap som kan ligga bakom siffrorna du får för en matchning. Du hittar den här: Shared cM Project 3.0 tool v4 with relationship probabilities

Dela:

Fler inlägg

Mormors far var Neandertalare

DNA-tekniken gör framsteg efter framsteg. I förra veckan kom två vetenskapliga studier, där forskarna lyckats analysera rekordgammalt dna från förhistoriska människor. Och med en sådan

Din hjälp behövs!

Har du gjort ett DNA-test? Då kan du bidra med viktiga pusselbitar till svenska polisens arbete för att lösa grova våldsbrott! Följ instruktionerna nedan för

DNA-årskrönika 2019

2019 blev ett år då vi fick mer av allt, när det gäller DNA-släktforskningen. Alla testföretagen lanserade nya funktioner, antalet testade fortsatte att öka snabbt,

Vilket Y-DNA-test ska jag välja?

Fråga: Jag vill testa mitt Y-DNA, men det finns så många varianter av test. Vilken nivå ska jag välja? Svar: Y-DNA är ett spännande test,