DNA-årskrönika 2019

2019 blev ett år då vi fick mer av allt, när det gäller DNA-släktforskningen. Alla testföretagen lanserade nya funktioner, antalet testade fortsatte att öka snabbt, nya kraftfulla DNA-verktyg på webben dök upp och – viktigast av allt – många hittade både sina okända anor och nya spännande släktingar.

Idag har fler än 35 miljoner DNA-tester för släktforskning sålts världen över och i Sverige är mer än var hundrade person nu DNA-testad. Samtidigt blev 2019 det år då den vansinnigt höga ökningstakten började mattas av något. Ökningen av antalet testade är inte längre 100% per år, men antalet ökar fortfarande snabbt. Låt oss se på några av de viktigaste nyheterna under året.

Årets hetaste trend: Kluster

Vi DNA-släktforskare längtar ständigt efter nya verktyg, som kan göra det enklare att ta reda på hur vi och våra DNA-matchningar är släkt. Vid förra årsskiftet lanserades ett nytt verktyg för automatisk gruppering av dina matchningar i så kallade ”matchkluster”. Detta har under året blivit det mest populära verktyget för att bringa reda bland DNA-matchningarna.

Det började med att en kvinna i USA, Dana Leeds, lanserade en metod (den så kallade Leeds-metoden) för att manuellt gå igenom matchlistan och hitta vilka matchningar som verkar matcha dig via var och en av dina far- och morföräldrar. Hennes innovativa metod togs sedan till nästa nivå av utvecklaren Evert-Jan Blom i Holland, som automatiserade processen på sin webbplats Genetic Affairs. Hans klusterverktyg går igenom dina DNA-matchningar och undersöker hur dessa matchar varandra inbördes för att försöka hitta mönster – kluster – som kan visa hur ni är släkt.

Ett exempel på hur det kan se ut när du skapar kluster hos Genetic Affairs. Dina matchningars namn står till vänster och upptill. De färgade rutorna visar vilka som matchar varandra.

Om du ännu inte provat att ”klustra” dina DNA-matchningar, gå in på geneticaffairs.com och skapa ett konto. Dit kopplar du sedan ditt/dina konton hos FTDNA, Ancestry eller 23andMe (MyHeritage har istället sin egen inbyggda variant som kallas autogruppering, även den utvecklad av Evert-Jan Blom).

Evert-Jan Blom, som skapat klusterverktyget, samt undertecknad.

Automatiska DNA-trädkopplingar hos Ancestry och MyHeritage

I slutet av mars introducerade både Ancestry och MyHeritage helt nya funktioner för att automatiskt koppla ihop två eller flera träd och visa möjliga släktkopplingar mellan dig och dina DNA-matchningar. Ancestry kallar sin funktion ThruLines och MyHeritage har givit sin funktion det aningen krångligare namnet Theory of Family Relativity. Dessa funktioner kan söka rätt på släktkopplingar som du annars kanske haft svårt att hitta.

Finessen är att de kan hitta en släktkoppling genom att ”hoppa” genom flera olika släktträd och hitta anor som inte du eller din matchning har hittat. Samtidigt bygger de på de träd som användarna lagt in och kvaliteten blir därför inte bättre än de träd som finns. Förslagen till släktkoppling blir därför ibland fel och ska alltid bara tas som ett förslag, som du måste kontrollera innan du kan lita på kopplingen.

Här har ThruLines-funktionen hos Ancestry hittat hur jag och två DNA-matchningar är släkt, genom att automatiskt söka i våra släktträd. Observera att detta inte betyder att vi med säkerhet är släkt på detta sätt, men det är ett bra förslag för vidare forskning.

FTDNA tog Y-DNA-forskningen till ny nivå

Y-DNA, våra raka fädernelinjers DNA, är ett område där vi DNA-släktforskare ligger i den absoluta forskningsfronten. Vi ligger faktiskt hästlängder före de akademiska forskarna. Detta är till stor del Family Tree DNAs förtjänst, då de under de senaste tio åren utvecklat nya Y-DNA-analyser, med vilka vi släktforskare hittat tiotusentals nya grenar på det världsomspännande Y-DNA-trädet.

I inledningen av 2019 lanserade FTDNA sitt nya test ”BigY-700”, som genom mycket avancerad teknik analyserar mer än 20 miljoner positioner på Y-kromosomen. Det gör att vi nu kan hitta många fler mutationer än tidigare, och mutationerna visar var förgreningarna i trädet finns. I början av 2018 var drygt 11000 grenar kända. Idag innehåller FTDNAs Y-DNA-träd mer än 25 000 grenar, alltså mer än en fördubbling på två år. När jag själv testade mitt Y-DNA 2011 upptäcktes några enstaka nya grenar per månad. Nu växer trädet med mellan 50 och hundra nya grenar per dag!

Den snabba tillväxten av BigY-testare gör att den som nu gör ett BigY-test kan följa sin fädernelinje från forntiden till allt närmare i tiden. Jag har räknat ut hur långt bak den som har rötter i Sverige och testar BigY kan förvänta sig att hitta närmsta granne till sin egen gren. Resultatet ser du i diagrammet.

En tredjedel av dem som idag testar BigY hittar den närmsta matchningen i de skriftliga källornas tid och mer än hälften hittar en granne från vikingatid och framåt.

FTDNA började även med ett nytt sätt att visa resultaten från BigY-testerna, det så kallade Blockträdet, som på ett bra sätt visar hur grenarna sitter ihop och vilka mutationer som finns på respektive gren. Allt som allt var 2019 ett mycket bra år för forskningen om Y-DNA.

Ny ”etnicitetsberäkning” från Ancestry

Alla de stora DNA-företagen har kartor och beräkningar av ”ursprung” eller ”etnicitet”. Kartor som är snygga att titta på, men som ska tas med stora nypor salt, då de har mycket stora felmarginaler. Företagen släpper med jämna mellanrum nya varianter av dessa beräkningar där de försöker träffa mer rätt och minska felaktigheterna. I maj var det Ancestrys tur att släppa en ny modell för beräkning av ”etnicitet”, som de kallar det. Det innebar att de flestas kartor förändrades, för några till det bättre och för andra till det sämre.

Så ser min svärmors karta ut hos Ancestry.

En förändring som gynnar alla är att Ancestry nu utgår mer från var dina DNA-matchningar har sina anor (baserat på deras träd) och därigenom kan identifiera till och med enskilda landskap eller regioner där dina anor levde, som till exempel Värmland och Ångermanland i kartan ovan.

Även MyHeritage har aviserat att de under 2020 kommer med en mer detaljerad beräkning av var en testad person har sina anor och också FTDNA sägs jobba på en mer detaljerad funktion, baserad på var dina matchningar har sina anor.

23andMe skapar automatiska träd

Företaget 23andMe är det enda av de större testföretagen där du inte kan lägga upp något släktträd. Istället inledde de hösten med att lansera en funktion som automatiskt räknar ut ett ”genetiskt släktträd” för dig och dina matchningar.

Genom att se vilka av dina DNA-matchningar som även matchar varandra beräknar de ”den bästa gissningen” för hur du och dina matchningar kan hänga ihop i ett stort träd. Du får inga namn och det skapas inget egentligt släktträd, men du får en bild av hur du kan vara släkt med dina matchningar. Avancerat? Ja! Användbart? Kanske inte så ofta, men söker du en okänd fader kan det absolut vara värdefullt för att få ledtrådar.

Så här har 23andMe räknat ut att min mor bör vara släkt med några av sina matchningar.

Färgglad grupperingsfunktion hos Ancestry

Ancestry saknar tyvärr verktyg för att undersöka DNA-matchningar på djupet (en kromosomvisare), men i våras införde de en mycket användbar funktion där du själv kan gruppera in dina matchningar i valfritt antal grupper. Du kan till exempel ha en grupp för matchningar som du konstaterat kommer via mormor och en annan för matchningar som du misstänker kommer via din okände morfar.

I matchlistan markeras sedan dessa matchningar med färgade prickar beroende på vilken eller vilka grupper du lagt dem i. Det är ett innovativt sätt att hjälpa oss sortera upp våra matchningar allt eftersom vi hittar hur vi är släkt med dem eller utifrån var de har sina anor.

Exempel på hur jag använt Ancestrys grupperingar i sökandet efter en okänd morfar.

Gedmatch stängde, öppnade igen och såldes

Gedmatch är den ”öppna” databas dit du kan ladda upp dina DNA-data från ett test hos något av testföretagen. Då får du matchningar med andra som laddat upp sina resultat från andra företag och där finns också bra funktioner för att jämföra personers DNA-matchning i detalj och mycket annat.

Gedmatch är även anledningen till att amerikansk polis under 2018 och 2019 kunnat identifiera många tidigare oidentifierade mordoffer samt hitta och gripa ett hundratal seriemördare och våldtäktsmän i USA. Detta då polisen kunnat söka i Gedmatch efter släktmatchingar till DNA-spår från olika brottsplatser.

Under våren 2019 blev det en stor diskussion kring detta bland ett antal inflytelserika DNA-släktforskare i USA, vilket ledde till att Gedmatch stängde ner databasen. De öppnade snart upp databasen igen, men då med alla personer satta som osynliga för polisens sökningar. Alla hade nu istället möjlighet att kryssa i om man är okej med att synas som släktmatchning i denna typ av sökningar. Fler och fler har under året kryssat i att de vill vara synliga.

I december blev det klart att ägarna av Gedmatch sålt databasen till ett företag (Verogen) som kommer att utveckla den vidare med användbara funktioner för släktforskare och samtidigt erbjuda möjligheter för polisen att söka släktmatchningar i jakten på grova våldsbrottslingar.

Två av de brottsoffer och deras mördare som i USA kunnat hittas och gripas tack vare släktsökningar i Gedmatchdatabasen.

Inte bara Gedmatch är inblandade i denna nya användning av DNA-släktforskning. Flera nya företag gav sig i slutet av året in och började bygga upp databaser i det som under 2019 utvecklades till en helt ny bransch som kommit att kallas IGG – Investigative Genetic Genealogy. Gemensamt för alla företagen är att bara de perdsoner som uttryckligen gjort sina resultat tillgängliga kan ge polisen släktmatchningar.

Hela genomet är inte längre ett hemmansköp

Att göra ett helgenom-test, alltså att låta analysera hela sitt DNA med alla 3,2 miljarder DNA-bokstäver, har tidigare varit mycket dyrt. Så sent som 2007 kostade en analys av hela genomet 10 miljoner dollar och fram till nyligen pågick ett race för att kunna erbjuda ett sådant test för under 1000 dollar, alltså under 10 000 kronor.

Under 2019 har detta blivit ett standardtest, som nu erbjuds för ca 6000 kronor och ibland på REA ända ner till 2-3000 kronor av Dante Labs i Italien och Veritas Genetics i USA. Det är otroligt billigt och med tanke på att bara förbrukningsmaterialet för en sådan analys sägs kosta mer än så, undrar man var de egentligen tjänar sina pengar. Hur som helst kan du nu alltså beställa ett sådant avancerat test för en i sammanhanget låg kostnad om du önskar få en omfattande rapport över genetiska risker för olika sjukdomar.

En analys av hela ditt DNA ger dig enorma mängder data, men nyttan med ett sådant test för släktforskning är idag ytterst liten.

För släktforskning är nyttan inte särskilt stor, då det inte finns någon databas för jämförelser. Men om du är man och släktforskare kan det dock vara intressant att beställa ett sådant här test hos Dante Labs när det är REA, för att få en mycket heltäckande analys av din Y-kromosom, till lägre pris än ett BigY-test. Ett resultat som sedan kan laddas upp till YFull för att inkluderas i det stora Y-DNA-trädet. Men tänk på att du då missar matchningarna i FTDNAs databas.

DNA Painter utökade med DNA-träd

Det utmärkta verktyget DNA Painter, där du kan kartlägga vilka delar av ditt DNA som kommer från en viss ana, lanserade under året en funktion för att visualisera släktträd. Jonny Perl från England, som står bakom DNA Painter, är bra på att göra snygga saker på webben och de nya träden är inget undantag. Här kan du tanka upp en GEDCOM-fil och få en bild av hur komplett ditt träd är.

Något som är särskilt användbart är att du kan markera vilka anor i ditt träd som du verifierat med DNA och då få se hur långt du kommit på att bekräfta din genetiska antavla. Som i mitt exempel:

I trädfunktionen hos DNAPainter har jag markerat vilka av mina anor jag bekräftat med DNA och får då denna snygga bild, som visar hur långt jag kommit på att DNA-verifiera min antavla.
Jonny Perl, utvecklaren bakom DNA Painter, samt undertecknad.

MyHeritage gav sig in i hälsobranschen

Antalet företag som erbjuder konsument-DNA-tester för hälsa och upptäckt av sjukdomsanlag ökar. Även MyHeritage gav sig under året in i denna växande bransch och erbjuder nu utöver det vanliga DNA-testet även ett hälsotest. Detta är inte något som direkt berör oss DNA-släktforskare, men kan vara positivt på så sätt att nya personer kommer att DNA-testa sig och då även dyka upp som nya DNA-matchningar i våra matchningslistor.

FTDNA släppte ny version av släktträd

I november släppte FTDNA en ny version av funktionen där användarna kan lägga in släktträd kopplade till DNA-testet. Den nya versionen är framförallt förändrad under ytan, för att i framtiden kunna automatiskt söka gemensamma anor i träden och ge möjlighet till andra funktioner.

Tyvärr lyckades de klanta till det rejält genom att släppa en icke färdig funktion som ställde till kaos för de flesta användare… Fortfarande, när vi går in i det nya året, fungerar allt inte som det ska. Men vi hoppas att de får ordning på släktträden inom kort och kan ge oss nya praktiska trädfunktioner under 2020.

Nytt år, nytt årtionde, nya DNA-möjligheter

Möjligheten att släktforska med DNA har bara funnits i ett årtionde, men tänk vilken enorm utveckling vi haft på den korta tiden! Det är en föraning om den spännande utvecklingen nästa årtionde. Vi vet inte vad 2020 bär med sig, men några saker är säkra: Vi kommer att få se nya DNA-verktyg, en massa nya DNA-matchningar kommer att dyka upp och en mängd släktgåtor kommer att bli lösta!

Gott nytt DNA-år!

Dela:

Fler inlägg

Mormors far var Neandertalare

DNA-tekniken gör framsteg efter framsteg. I förra veckan kom två vetenskapliga studier, där forskarna lyckats analysera rekordgammalt dna från förhistoriska människor. Och med en sådan

Din hjälp behövs!

Har du gjort ett DNA-test? Då kan du bidra med viktiga pusselbitar till svenska polisens arbete för att lösa grova våldsbrott! Följ instruktionerna nedan för

Vilket Y-DNA-test ska jag välja?

Fråga: Jag vill testa mitt Y-DNA, men det finns så många varianter av test. Vilken nivå ska jag välja? Svar: Y-DNA är ett spännande test,