Category Archives for Välja DNA-test

Vilket Y-DNA-test ska jag välja?

Fråga: Jag vill testa mitt Y-DNA, men det finns så många varianter av test. Vilken nivå ska jag välja?

Svar: Y-DNA är ett spännande test, men som du säger så kan det kännas som en snårskog av olika testvarianter att välja på. För att svara på frågan behöver du först fråga dig själv: -Vad är det du vill veta? Och hur detaljerat vill du veta det?

Y-DNA-test analyserar DNA i Y-kromosomen, som endast finns hos män. Detta DNA ärvs enbart från far till son genom generationerna och kan därför användas för att söka släktskap och ursprung långt tillbaka i historien.

Det finns fyra huvudsyften med att testa sitt Y-DNA:

  • Du vill bekräfta din pappersforskning med DNA
  • Du är nyfiken på ditt djupa ursprung, tusentals år tillbaka
  • Du vill undersöka släkten före de skriftliga källornas tid
  • Du vill försöka hitta en okänd fader

Det finns flera företag som erbjuder Y-DNA-tester, men de flesta gör det antingen på en mycket grund nivå eller på en riktigt avancerad nivå, som är onödigt komplicerad för de flesta. Det företag som har flest YDNA-tester att välja på, och den största databasen med Y-DNA-testade att matchas mot, är Family Tree DNA. Därför kommer mina rekommendationer nedan att baseras på de tester som finns hos Family Tree DNA.

Bekräfta din pappersforskning

Eftersom Y-DNA aldrig blandas utan ärvs oförändrat från far till son, kan det användas för att kontrollera om manliga släktlinjer stämmer med det som står i de skriftliga källorna. Genom att testa flera obrutna manslinjer, från en gemensam anfader, kan du bekräfta släktlinjer ända tillbaka till medeltiden eller ännu längre tillbaka.

Steg ett här att släktforska fram två eller fler raka manslinjer som härstammar från en och samma man. Du testar sedan Y-DNA hos nu levande ättlingar på var och en av släktlinjerna. Om de visar sig bära på samma Y-kromosomer, så stämmer dina släktlinjer.

För att verifiera ett släktskap räcker det inte med att de testade matchar på ett enklare Y-DNA-test. De kan då vara släkt för många hundra, eller till och med tusentals, år sedan. Det bevisar alltså inget. Det krävs därför mer avancerade Y-DNA-tester.

Men det är onödigt att slänga ut pengar på avancerade tester innan du vet om du är på rätt väg. Rekommendationen är därför att först göra testet YDNA37 på dina testpersoner. Om de inte matchar på denna nivå, stämmer inte släktlinjerna. Då är det onödigt att lägga ut pengar på dyrare tester.

Om de däremot matchar varandra på denna nivå, kan du nu gå vidare och uppgradera testerna för att få svar på om det är ett nära släktskap eller inte. Då är det testet YDNA111 du behöver (eller BigY, men det är oftast onödigt i detta fall).

Nyfiken på ditt djupa ursprung

Y-DNA ärvs längs obrutna manliga släktlinjer och kan därför följas tiotusentals år tillbaka i tiden. Du kan därmed hitta släktskap med förhistoriska personer som hittats vid arkeologiska utgrävningar och du kan spåra din släkts vandringar från stenåldern fram till historisk tid.

Viktigt att tänka på är att Y-DNA bara kommer från en av dina släktlinjer, din raka fädernelinje. Men den släktlinjen kan du följa desto längre.

För att undersöka din fädernelinjes djupa ursprung kan du välja på två nivåer:

Gör det enkla testet YDNA37. Du får då en översiktlig bild av vilken huvudgren av mänskligheten din släktlinje tillhör. Du får veta ungefär hur den vandrat genom den äldre förhistorien (stenålder-bronsålder).

Gör det avancerade testet BigY. Detta test analyserar många miljoner delar av Y-kromosomen och du får då ett resultat som ligger i den absoluta forskningsfronten. Du blir inplacerad i det stora världsomspännande släktträdet för alla män. Du kan se hur långt tillbaka i historien din släktgren grenade ut sig från övriga BigY-testade grenar. Du får se var de närliggande grenarna finns och kan då skaffa dig en bild av hur din släktlinje rört sig geografiskt. Ofta kan du få en bild av släktlinjen från äldre stenålder fram till järnåldern och ibland till medeltiden eller ännu senare.

Med resultatet från BigY bidrar du dessutom till forskningen och du är med och bildar nya grenar i ”världsträdet” i takt med att fler testar sig.

Släkten före de skriftliga källorna

De ”vanliga” DNA-testerna, som analyserar ditt så kallade autosomala DNA, kan inte användas längre bakåt än några hundra år. Detta eftersom detta DNA ärvs i en slumpmässig blandning från mamma och pappa, vilket blir en salig röra efter bara några generationer. Y-DNA däremot ärvs enbart från fädernelinjen och kan därför följas ända till tiden före de skriftliga källorna.

För att undersöka dina släktlinjer så långt tillbaka är det i princip bara testet BigY som gäller. Du får då ett detaljerat resultat som kan användas för att tidsbestämma när olika släktgrenar grenade ut sig i tiden före de skriftliga källorna.

Hur mycket information du får fram från ditt BigY-resultat beror på hur många andra närliggande släktlinjer som också testats med BigY. Ibland hittar du släktgrenar på medeltiden eller ännu senare, men ofta ligger ditt släktskap med andra testade släktgrenar på järnåldern eller ibland till och med ännu längre tillbaka. Men fler och fler testade linjer tillkommer hela tiden och med ett BigY-resultat följer du med i den utvecklingen.

Hitta en okänd fader

Söker du en okänd fader på nära håll (max 2 generationer bakåt), så är alltid ett vanligt autosomalt DNA-test det bästa att börja med, då det ger fler ledtrådar än ett Y-DNA-test. Men gäller det en okänd fader längre bak i släkten, som dessutom lämnat en obruten linje av manliga ättlingar efter sig, är Y-DNA ofta enda vägen att hitta honom.

Har du en misstänkt kandidat till faderskapet, gör du som under ”Bekräfta din pappersforskning” här ovan.

Har du ingen misstänkt, börjar du med testet YDNA37, för att se om du har turen att få några nära matchningar. Får du bra matchningar måste du sedan gå vidare med fördjupade tester, eftersom ”nära matchningar” på YDNA37 kan vara släkt för många hundra, eller till och med tusentals, år sedan. Vägen för att kontrollera om det verkligen är ett nära släktskap är att uppgradera både ditt och matchningens test till YDNA111. Det resultatet kommer att visa om det är ett nära släktskap eller inte.

Har du inte turen att få några nära matchningar, så är det tyvärr bara att vänta på att fler testar sig och att det dyker upp någon ny nära matchning. Tålamod är en DNA-släktforskares bäste vän…

BigY ger ”allt”

Är du nyfiken på både släktingar och ditt djupa ursprung, och vill ha all information om din Y-kromosom, kan det vara smartast att satsa på testet BigY direkt. BigY kostar en hel del pengar, men du får testet Y111 på köpet och du får veta allt som går, samtidigt som du då är med och bildar nya Y-DNA-grenar i framtiden.

BigY är ett avancerat test i forskningens framkant, så det är inte ett test för alla. Vill du veta allt, är BigY en guldgruva. Men är du bara lite nyfiken på vad din Y-kromosom kan visa, är YDNA37 ett alldeles utmärkt test att börja med.

Vilket test ska jag välja för mtDNA?

Fråga: Jag funderar på att testa mitt mtDNA (mödernelinjens DNA). Det verkar bara vara FTDNA som testar detta, men de har två nivåer av test. Vilket ska jag välja?

Svar: Det finns flera företag som testar mtDNA, men ingen gör det lika bra som FTDNA. Hos FTDNA kan mtDNA testas på två nivåer, ett enklare test och en fullständig analys. Det är endast den fullständiga, som kallas mtDNA FullSequence, som är intressant. Här ska jag visa varför:

MtDNA, som alltid ärvs från modern, finns i cellernas så kallade mitokondrier. Mitokondriens DNA är en liten ring med endast ca 16500 baspar (baspar är det som ibland i dagligt tal kallas "DNA-bokstäver").

Ringen av mitokondrie-DNA brukar delas in i tre ”regioner”, vilka kallas HVR1, HVR2 och Coding Region.

HVR1 och HVR2 är delar där det relativt ofta sker mutationer, medan mutationer i den del som kallas Coding Region sker betydligt mer sällan. Men Coding Region är alltså den klart största delen av mitokondriens DNA.

Det enklare mtDNA-testet hos FTDNA analyserar endast de två små delarna HVR1 och HVR2. Det innebär att det missar alla mutationer som finns i Coding Region. Därför kan man utifrån ett sådant test ofta bara avgöra vilken huvudgren av mtDNA-trädet som du tillhör, T ex att du tillhör haplogrupp ”U”.

För att få veta din kompletta haplogrupp, alltså vilken detaljerad kvist i trädet du tillhör (t ex "U5a2b4c6"), behöver du därför göra det fullständiga testet, mtDNA FullSequence.

Med resultatet från det testet blir ditt mtDNA fullständigt kartlagt. Det innebär att du kommer att vara med och upptäcka nya grenar i takt med att fler testar sig. Då ändras din haplogrupp och du kommer alltså att alltid ha den mest detaljerade grupp som går att få.

Fler möjligheter

Det är endast hos FTDNA du kan testa ditt fullständiga mtDNA. Men det finns andra tester som analyserar delar av mtDNA. Ett vanligt test hos företaget 23andMe ger dig en relativt detaljerad haplogrupp ”på köpet”. Men alla mutationer hittas inte av detta test, så du kommer inte längst ut i trädet och du kommer inte att kunna vara med och skapa nya grenar. Även ett test hos företaget Living DNA ger dig en relativt detaljerad haplogrupp, men med samma begränsningar som hos 23andMe.

Rekommendationen är därför att om du vill ta reda på din fullständiga haplogrupp och dessutom vill veta vilka andra testade som matchar dig och ditt mtDNA, så är det testet mtDNA FullSequence hos FTDNA som är det bästa.

Kan man testa sig hos ett bolag och föra över till andra?

Att bara behöva testa sig hos ett företag och sedan kunna föra över till andra, för att finnas med i flera databaser, låter nästan för bra för att vara sant. Och det är tyvärr lite för bra för att vara riktigt sant. Överföra är en jättebra möjlighet, men det fungerar inte från alla till alla. Låt oss därför reda ut var du kan testa dig och till vilka du sedan kan överföra dina resultat.

Det finns fem stora databaser med DNA-testade. Dels hos de fyra testföretagen Family Tree DNA, MyHeritage, Ancestry och 23andMe. Och dels hos GedMatch, som inte säljer DNA-tester, men tar emot resultat från tester hos de olika bolagen.

Så här ser det ut med överföringsmöjligheter mellan dessa fem databaser:

Gröna heldragna pilar visar var det går bra att föra över sitt resultat och få bra matchningar i den mottagande databasen. Streckade pilar visar var det visserligen går att överföra, men där du får mycket färre matchningar eller matchningar av lägre kvalitet i den mottagande databasen.

(Detta är det aktuella läget i januari 2019, vilket kan ändras då de olika företagen byter till nya analyschip med några års mellanrum)

Företag och överföringsmöjligheter

Family Tree DNA: Har ca 2 miljoner testade (varav vissa enbart Y-DNA eller mtDNA). Mycket god täckning i Norden och bra täckning i övriga Europa. Erbjuder även test av mitokondrie-DNA (mödernelinjen) och Y-DNA (fädernelinjen). Resultat kan överföras till MyHeritage utan några förluster och till Gedmatch.

MyHeritage: Har 2,4 miljoner i sin databas. God täckning i Europa och Norden. Kräver ett löpande abonnemang för att kunna se och utnyttja alla DNA-verktyg. Om du däremot överför ditt resultat från ett annat företag till MyHeritage, kan du låsa upp tillgång till alla DNA-verktyg för en mindre avgift. Resultat kan överföras till Family Tree DNA utan några förluster och till Gedmatch.

Ancestry: Har den största databasen med över 10 miljoner testade. Mycket god täckning i USA och på Brittiska öarna. Låg täckning i Norden och övriga Europa. Kräver ett löpande abonnemang för att kunna se och utnyttja alla DNA-verktyg. Resultat är möjliga att föra över till både FTDNA och MyHeritage, men då Ancestry använder en annan typ av analyschip (från april 2016), får du bara ca 20-25% av de matchningar du får genom att testa dig direkt hos de företagen. Gedmatch går också bra att föra över till.

23andMe: Har 5 miljoner i sin databas. God täckning i USA och Europa. Erbjuder även test som inkluderar information om olika sjukdomsgener och hälsoaspekter. Resultat är möjliga att föra över till MyHeritage, men då 23andMe använder en annan typ av analyschip (från augusti 2017), får du bara en mindre mängd av de matchningar du får genom att testa dig direkt hos MyHeritage. Gedmatch går också bra att föra över till.

Gedmatch: Har 1,2 miljoner testade i sin databas. Gör själva inga DNA-tester, men tar emot resultat från testade hos andra företag, som laddar upp sina resultat. På det sättet får man hos Gedmatch matchningar från flera företag. Gedmatch är en ”öppen” databas. Det innebär att ingen kan se ditt DNA, men vem som helst kan se dina DNA-matchningar och dina matchningars matchningar. Detta är något som bl a kan användas av polisen i jakten på grova våldsbrottslingar eller oidentifierade mordoffer.

Rekommendation

Om du endast vill testa dig hos ett företag och sedan få fler matchningar, genom att överföra till fler databaser, är min rekommendation att göra testet hos Family Tree DNA och sedan föra över till MyHeritage och/eller Gedmatch. Varför detta? Jo, Family Tree DNA är det enda företag där du kan fördjupa ditt test med test av Y-DNA (mannens Y-kromosom) och mtDNA (mitokondrie-DNA hos både kvinnor och män), för att undersöka släktens djupa ursprung över tusentals år. Därför är det smart att göra själva testet där för att sedan ha möjligheten att utöka ditt test med dessa intressanta tester.

Vad förs över?

Det som skickas över när du överför ditt resultat till ett annat företag är själva analysresultatet, rådata, från ditt DNA-test. Inga matchningar förs över utan den mottagande databasen använder ditt rådata för att jämföra och hitta matchningar i sin databas.

Fördjupning

Om varför överföring från Ancestry fungerar dåligt: Testing Strategy – Should I Test at Ancestry and Transfer to Family Tree DNA? | DNAeXplained – Genetic Genealogy
För riktiga DNA-nördar: The Benefits of Combining Your DNA Raw Data « Louis Kessler’s Behold Blog