Du har inte alla släktingar som du tror!

För att kunna DNA-släktforska är vi beroende av att några våra släktingar (nära eller mer avlägsna) DNA-testat sig, så att vi får DNA-matchningar att jämföra oss med. Det är först när vårt DNA jämförs med andra som ett DNA-test blir meningsfullt. Men det är inte ovanligt att ett DNA-test ger besynnerligt få matchningar från en […]

Du har inte alla släktingar som du tror! Läs mer »