oktober 10

1 comments

Äntligen ett bra mtDNA-träd!

By DNA.business

oktober 10, 2018


Idag presenterade Family Tree DNA en nyhet som berör alla som har en mamma.

Alla människor i världen har ärvt en liten, men ack så viktig, bit DNA från sina mammor. Den kallas mitokondrie-DNA och den har ärvts från mor till barn i många tusen generationer, ända från de första moderna människorna i Afrika. På vägen har det skett mutationer. Mutationer som idag används för att räkna ut hur alla är släkt och hur släktträdet över alla kvinnolinjer ser ut.

Fram till idag har detta gigantiska officiella släktträd byggts och presenterats av en enda man i Holland. Detta träd kallas Phylotree, men det är nu så stort att det är väldigt svårt att överblicka. Så här kan en bit av trädet se ut I Phylotree:

I Phylotree finns inte mycket information, i princip bara vilka mutationer som finns på varje gren. Inte särskilt informativt och inte särskilt lättläst.

FTDNA presenterar på nytt sätt

Nu lanserar FTDNA sin version av trädet, baserat på personer som gjort ett mtDNA-test hos FTDNA. Trädet bygger på mer än 150 000 resultat från personer som testat hela sitt mtDNA. Trädgrenarna är samma som i Phylotree (version 17), men FTDNA visar i vilka länder de testade har sina möderneanor. Det ger en helt annan överblick än i Phylotree.

 Så här ser en del av trädet ut för grenen H1:

För varje gren visas flaggor, som anger i vilka länder de testade har sin tidigast kända möderneana. Det finns även en sökfunktion för att direkt söka fram en särskild gren.

Vid varje gren finns möjlighet att klicka på de tre prickarna til höger och få en sammanställning över i vilka länder denna gren är vanligast:

Du hittar FTDNAs nya mtDNA-träd via en knapp längst ner på din sida när du loggat in. Där finns även FTDNAs version av trädet för alla grenar av Y-DNA.

Mitokondrie-DNA är en del av vårt DNA som muterar väldigt långsamt. Det gör att de matchningar som finns på samma gren som du kan vara släkt med dig för flera tusen år sedan. Men i takt med att fler testar sig blir grenverket allt mer förfinat.

Mitokondrie-DNA-trädet är fortfarande ett gigantiskt träd och det kommer att växa ännu mer framöver. Men med FTDNAs nya version, så blir det mer överskådligt och användbart för oss alla. FTDNAs nya trädvisning bygger på idéer av Göran Runfeldt, vår svenske påhittige DNA-programmerare, vilket känns väldigt roligt! Ett viktigt steg framåt för mtDNA-forskningen!